...

Prowadzisz sklep, hurtownię, e-sklep, sprzedajesz na portalach internetowych i chcesz sprzedawać więcej ?

Dołącz do firm - WYSTAWCÓW handlujących na MultiBazarze!

...

Twoich produktów nie może tu zabraknąć !

...

Wraz z rozwojem internetu na znaczeniu zyskał handel elektroniczny. W obecnych czasach wykorzystanie tego rodzaju handlu jest niezbędnym krokiem dla przedsiębiorstw. Jest to forma sprzedaży, która szybko się rozwija, o czym świadczą coraz większe wartości przychodów na tym rynku.


Wystaw swoje produkty na Bazarze Handlowym

Z naszej strony oferujemy:

 • Proste i przyjazne warunki współpracy
 • Bezpłatną powierzchnię handlową.
 • Bezpłatną rejestrację i uruchomienie
 • Szeroką gamę kategorii produktów
 • Programy Lojalnościowe i Rabatowe
 • Dostęp do nowego grona konsumentów
 • Rozliczamy się wyłącznie za sprzedaż

Daj szansę naszej SPOŁECZNOŚCI zakupu Twoich produktów.


...

Czy każdy zarejestrowany Użytkownik MultiBazaru może sprzedawać na Bazarze Handlowym?

Nie. Bazar Handlowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla właścicieli firm i przedsiębiorstw. Zgłoszenie chęci sprzedaży produktów należy wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie prowadzisz żadnej działalności, masz do dyspozycji Bazar Ogłoszeń.

Jakie produkty są sprzedawane za pośrednictwem Bazaru Handlowego?

Za pośrednictwem Bazaru Handlowego są sprzedawane głównie nowe produkty.

Kiedy i do kogo powinienem wysłać swoje produkty?

Produkty wysyłasz zawsze bezpośrednio do Klientów, którzy dokonają zakupu. Wszystkie dane klienta, niezbędne do wysłania zamówienia otrzymasz od MultiBazar.

Czy pobierana jest jakaś opłata za posiadanie konta Wystawcy?

Nie, konto Wystawcy jest darmowe.

Ile wynosi prowizja od sprzedaży pobierana przez MultiBazar?

...

Dodawanie produktów na sprzedaż jest darmowe. Pobieramy jedynie prowizję od ceny produktu, w przypadku jego sprzedaży. Zatem dopóki nic nie sprzedasz, nie poniesiesz żadnych kosztów.

NIE SPRZEDAJESZ - NIE PŁACISZ

W przypadku sprzedaży produktu, MultiBazar pobiera prowizję składającą się z 2 części:

 • część stała - nie mniej niż 3% wartości netto produktu + VAT jako prowizja administracyjna
 • część zmienna - nie mniej niż 1%wartości netto produktu + VAT z przeznaczeniem na Bonus OPL (Punkty Rabatowe dla Użytkowników w programie lojalnościowym OPL)

Program OPL - to nasz sposób wynagradzania Użytkowników MultiBazaru za ich aktywność zakupową oraz promocję.

Sam ustalasz wartość Bonusu OPL dla Kupującego, jednak nie mniej niż 1% wartości produktu. Ty decydujesz, czy prowizja jest wyższa, czy na minimalnym poziomie. Pamiętaj, że wyższy Bonus OPL uatrakcyjnia sprzedaż i konkurencyjność Twojego produktu.


   Jak zacząć ?

 1. Zarejestruj się jako Użytkownik Multibazaru
 2. Przejdź do Bazaru Handlowego (zakładka BAZARY)
 3. Wejdź w zakładkę "Otwórz własny sklep" (u góry po lewej)
 4. Wypełnij dane
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYSTAWCY

 1. Wystawca nabywa prawa do wystawiania produktów na Bazarze Handlowym po uprzednim zarejestrowaniu się na portalu MultiBazar.pl, uzupełnieniu niezbędnych danych oraz akceptacji warunków umowy.
 2. Wystawca zobowiązuje się wystawiać produkty na Bazarze Handlowym w cenach nie wyższych niż oferowane przez siebie na innych portalach, serwisach, stronach internetowych i e-sklepach.
 3. Wystawca ma prawo korzystać z kategorii i podkategorii zaproponowanych przez MultiBazar.pl, starannie dobierając zaproponowane kategorie do swoich produktów.
 4. Wystawca ma prawo do rozszerzenia kategorii i podkategorii wg własnych potrzeb, wyłącznie za pośrednictwem MultiBazar.pl poprzez uzgodnienie mailowe lub telefoniczne.
 5. Produkty na Bazarze Handlowym wystawiane są bezterminowo.
 6. Wystawca ma prawo wystawić powyżej 500 produktów, po indywidualnym uzgodnieniu z MultiBazar.pl.
 7. Wystawca zobowiązuje się zapłacić MultiBazar.pl prowizję od sprzedaży w formie rabatu w wysokości co najmniej 4% ceny netto produktu + VAT w rozbiciu na dwie części:- część stała - prowizja administracyjna nie mniej niż 3% wartości netto produktu + VAT;- część zmienna - prowizja nie mniej niż 1% wartości netto produktu + VAT z przeznaczeniem na Bonus OPL (Punkty Rabatowe w programie lojalnościowym OPL)
 8. Dla każdego wystawionego produktu, Wystawca ma prawo zastosować inny rabat w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, wpisywany systemowo podczas wystawiania produktu, jednak nie mniejszy niż wyżej określony.
 9. Zapłata prowizji przez Wystawcę nastąpi wyłącznie w przypadku sprzedaży produktu tj. przelania środków przez Kupującego na konto MultiBazar.pl
 10. Podstawę zapłaty stanowi faktura uwzględniająca rabat oraz koszty przesyłki ponoszone przez Kupującego.
 11. W przypadku stałej współpracy Wystawca (lub MultiBazar.pl) ma prawo zaproponować cotygodniowy cykl wystawiania faktur zbiorczych zgodnych z systemowym rozliczeniem z MultiBazar.pl (raport rozliczeń).
 12. Wystawca ma obowiązek systemowego potwierdzania każdego zamówienia oraz systemowego informowania o wysłaniu przesyłki poprzez akceptację linku.
 13. Wystawca akceptuje i stosuje system zaproponowany przez MultiBazar.pl związany z kosztami przesyłki, przy czym koszty przesyłki są całkowicie do dyspozycji Wystawcy i nie są obciążone żadną prowizją dla MultiBazar.pl Wystawca ma prawo korzystać z możliwości innych Bazarów uruchomionych na platformie MultiBazar.pl, akceptując regulaminy dla poszczególnych Bazarów.