SEGMENTOWY SYSTEM WYNAGRODZEŃ JEST BARDZIEJ ODPORNY NA EWENTUALNE SZOKI FINANSOWE, A PRZEZ TO DŁUGOFALOWY

 • KAŻDY KLUB POSIADA WŁASNY SEGMENT PLANU WYNAGRODZEŃ
 • KAŻDY SEGMENT ROZLICZANY JEST NIEZALEŻNIE
 • SEGMENTY POWIĄZANE SĄ SYSTEMEM KORZYŚCI
 • PLAN WYNAGRODZEŃ JEST ZINTEGROWANY Z PLATFORMĄ KONSUMENCKĄ

Podążaj drogą Praktyków BIZNESU. Poznaj narzędzia i rozwiązania dające możliwość nieograniczonego zarabiania oraz budowy Własnego Mobilnego Biznesu.

Zarabiać każdy może...

 • ZARABIANIE rozpoczynamy od programów w SEGMENCIE KLUBU BUMERANG.
 • Kolejny wybór jest dobrowolny
 • Zarabiasz w tych programach, w których sam uczestniczysz.
 • Zarabiasz gdy działasz indywidualnie.
 • Zarabiasz więcej i szybciej gdy współdziałasz z grupą.
 • Zarabiasz uczestnicząc w programach i partycypując w pulach
 • Sam decydujesz w których programach uczestniczysz i od kiedy.
 • Udział w pulach obarczony jest stosunkowo niską kwalifikacją.

Poniżej programy dostępne dla członków Klubu NESTOR

SEGMENT KLUBU
BUMERANG


SEGMENT KLUBU
IKAR


SEGMENT KLUBU
NESTOR