JEŚLI LUDZIE BĘDĄ KUPOWALI CORAZ CZĘŚCIEJ DLA SIEBIE I U SIEBIE, TO CZY NIE BYŁOBY ROZSĄDNYM MIEĆ W TYM TAKŻE SWÓJ UDZIAŁ???

KAŻDY ZAKUP I KAŻDA SPRZEDAŻ GENERUJE KWOTĘ, KTÓRA ZASILA PULĘ GRUPOWĄ

Chcesz zarabiać więcej, zadbaj o rozwój własnej grupy konsumentów i sprzedawców. Po prostu - zarabiaj na zakupach i sprzedaży. Jeśli jesteś aktywnym konsumentem to niezależnie czy sam sprzedaż czy nie i tak zarobisz.

PROSTE I UCZCIWE ZASADY OSZCZĘDZAJ I ZARABIAJ

Pulę Grupową tworzą premie rozwojowe wygenerowane od każdego zakupu w programie rabatowym oraz od każdej sprzedaży w programie sprzedażowym, skumulowane i dzielone pomiędzy aktywnych sprzedawców w cyklach miesięcznych

POLECAJ NIE TYLKO FAJNE PRODUKTY, ALE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA .ZA KAŻDYM RAZEM, GDY POLECONE OSOBY (SPRZEDAWCY) KUPIĄ Z RABATEM LUB DOKONAJĄ SPRZEDAŻY, TY DOSTANIESZ PREMIĘ PIENIĘŻNĄ, KTÓRĄ MOŻESZ WYDAĆ NA DALSZE ZAKUPY LUB ODEBRAĆ W POSTACI GOTÓWKI .